Web aplikacija responsible | Kaspev

Web aplikacija responsible

Dana 06.03.2018. godine u organizaciji Klastera socijlanog preduzetništva Vojvodine održana je promocija Web platforme responsible, namenjene za podršku i boljoj saradnji preduzeća koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom i privrede. Klaster socijlanog preduzetništva Vojvodine kreirao je Web aplikaciju Responsible u cilju podrške boljoj zapošljivosti osoba sa invaliditetom, boljoj saradnji privrede sa preduzećima koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom i podizanje svesti o značaju zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Aplikacija „Responsible“ je edukativno poslovna web aplikacija koja omogućava preduzećima da reše zakonsku obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom. U okviru aplikacije prikazane su zakonske obaveze i modeli ispunjenja zakonksih obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kao i primeri dobre prakse zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Što se tiče poslovnog dela aplikacije, postoji ponuda proizvoda i usluga preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju, članica Klastera socijalnog preduzetništva Vojvodine u cilju regulisanja zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invalidtetom za preduzeća koja imaju tu obavezu. Ukoliko preduzeće ne želi da zaposli osobu/e sa invaliditetom, a zakonom je u obavezi, saradnjom sa preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i kupovinom asortimana proizvoda ili usluga od preduzeća članica Klastera socijalnog preduzetništva Vojvodine, preduzeće može da ispuni zakonsku obavezu zapošljavanja osobe sa invaliditetom na godišljem nivou.Kroz web aplikaciju “Responsible” preduzeće koje je u zakonskoj obavezi zapošljavanja osoba sa invaliditetom, može da ispuni zakonsku obavezu kupovimom proizvoda i usluga vrhunskog kvaliteta, od članica Klastera socijalnog preduzetništva Vojvoidne. Platforma “Responsible” omogućava da preduzeće može kupiti različite proizvode i usluge od različitih članica Klastera socijalnog preduzetništva Vojvodine, kako bi preduzeće što lakše i efikasnije moglo ispuniti zakonsku obavezu. Kvalitet proizvoda i usluga članica Klastera garantuju standardi ISO 9001, ISO 14001 i ISO 18001 koje ima sertifikovano više od 80% članica Klastera socijalnog preduzetništva Vojvodine.

-->