KASPEV - Dobrodošli
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Šta?

Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom u republici Srbiji i plaćanje penala državi ukoliko ne ispunjavate obavezu. Saradnjom sa preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje možete izbeći plaćanje penala ukoliko ne zapošljavate osobe sa invaliditetom.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Ko?

Poslodavac koji zapošljava više od 20 zaposlenih i koji posleduje duže od 24 meseca ima obavezu da zaposli osobu sa invaliditetom u skaldu sa zakonom o porefesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Koliko?

Ukoliko ne zapošljava osobu sa invaliditetom a u obavezi je u skladu sa zakonom prodavac je u obavezi da plati godišnje 20 minimalnih bruto zarada Republici Srbiji.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Kako do rešenja?

Saradnjom sa preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i kupovinom robe u vrednosti od 20 prosečnih plata u republici Srbiji možete izvršiti zakonsu obavezu zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Asortiman preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju
KASPEV

Vesti

Sistematičan razvoj socijalnog preduzetništva na teritoriji AP Vojvodine

Dana 17.04.2018. godine Predstavnici Klastera socijlanog preduzetništva Vojvodine u okviru projekta Sistematičan razvoj socijalnog preduzetništva na teritoriji

Konkurs: Smart Start

Otvoren je poziv smart start za organizacije civilnog društva da daju predloge društvene inovacije. Poziv je otvoren

Web aplikacija responsible

Dana 06.03.2018. godine u organizaciji Klastera socijlanog preduzetništva Vojvodine održana je promocija Web platforme responsible, namenjene za

Iskusutva Sjedinjenih Američkih Država u oblasti razvoja karijere i zapošljavanja za OSI

Preko 3.8 miliona amerikanaca starosti između 18 i 64 godine ima neko vizuelno ograničenje. Zahvalujući sistivnim tehnologijama

KASPEV

Naši članovi kažu

avatar

Miloš Kondić

Gepard doo

Odlična aplikacija koja pomaže da se na jednosavan način upoznamo sa zakonom o zapošljavanju osoba sa invaliditetom a daje nam i mogućnost da regulišemo zakonksu obavezu.

avatar

Ivana Krstić

KS safty doo

Aplikacija podrzava članice Klastera i otvara preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju prema privredi. Problem zapošljavanja osoba sa invaliditetom koji je realan, aplikacija Responsible rešava na način koji dozvoljava zakon. Ovo je praktično, jednostavno i dobro rešenje.

avatar

Miljana Stojsic Stojanovska

Unija poslodavaca Vojvodine - Problem zapošlavanje OSI je realan problem kojim se mnogi bave. Aplikacija Rensponsible predstavlja rešenje na osnovu postojećih resursa i okrenuta je privredi, što je čini jedinsitvenom sa predispozicijom za veliki uspeh.

avatar

Sreten Vranić

Erste Banka

Vidljivost zapošljavanja osoba sa invaliditetom vrlo je mala. Svaka inicijativa za rešavanje problema zapošljavanja osoba sa invaliditetom treba da bude podržana. Privreda, zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, ima obavezu zapošljavanja osoba sa inaliditetom. Ukoliko rešenje podrazumeva saradnju sa firmama, koje se profesionalno bave zapošljavanjem osoba sa invalidtetom, onda je takvo rešenje jedinstveno i odlično.

avatar

Dragana Blagojevic

Aplikacija Responcible predstavlja odličan izvor informacija o obavezi zapošljavanja Osoba sa invaliditetom. Sve informacije koje su mi potrebne o OSI mogu pronaći na jednom mestu.

avatar

Milica Rajačić

Put jednog projekta

Odličan pristup. Poslovni deo pomaže privredi da reguliše zakonsku obavezu zapošljavanja OSI na način koji zakon odobrava. Edukativni deo aplikacije sadrži dosta informacija koje privreda ili i pojedinci mogu da koriste.